Knjiga akademika Adolfa Dragičevića "Svjetski izazov Hrvatskoj" sadrži rasprave o svjetskom i hrvatskom znanstveno-tehnološkom, gospodarskom i društvenom revolucioniranju i razvoju, kao i aktualne rasprave o sadašnjem stanju svjetskog i hrvatskog informacionalističkog razvoja. Autor argumentirano upozorava na hrvatsko zaostajanje i zastarijevanje i daje prijedloge za brže promjene kojima će se Hrvatska približiti najrazvijenijima i postati integralni dio postmodernog globalnog zajedništva. To što vrijedi za Hrvatsku, jednako vrijedi i za većinu ostalih zemalja u tranziciji..

Knjiga sadrži:

     "Prolog" o četiri velike izgubljene bitke (gospodarstvo, radništvo, znanost, demokracija), pet velikih poglavlja (Svijet rada i svijet znanstvenog komuniciranja; Oslobođenje radničke klase i oslobođenje rada; Zastarjeli socijalisticki birokratski kolektivizam; Zajedništvo globalno ujedinjenog čovječanstva; Hrvatsko zaostajanje za svjetskim razvojem), "Epilog" (znanost, obrazovanje i sistemsko znanje), bibliografiju, te indeks imena i pojmova.

Podaci o autoru:

    Akademik Adolf Dragičević roden je 1924. godine u Zaostrogu, Makarsko primorje. Od 1951. do 1994. godine bio je profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz predmeta Politička ekonomija. Objelodanio je više od 500 istraživačkih rasprava, a više je njegovih knjiga doživjelo ponovljena izdanja i podstaklo održavanje širih rasprava, okruglih stolova i sl.

    Recenzenti knjige su: akademik Vladimir Stipetić i dr. Gordan Družić.

   Knjiga ima 620 strana, format 24x18, tvrdi uvez. Može se kupiti po cijeni od 130 kuna.
Adolf Dragičević:

Svjetski izazov Hrvatskoj