Knjiga Ante Zemljara "Pakao nade", u izdanju "Razloga", treće je izdanje zbirki njegovih stihova  "Hajka za mnom po otoku 2" i "Golootočke varijacije", koje je posvetio "svima koji su zbog kritičke rijeći imali gorku čast proći golootočke zatvore". Stihove  zbirke "Hajka za mnom na otoku 2" Zemljar je ispisivao krišom, na komadićima papira od cementnih vreća,   dok je četiri i po godine kao "informbirovac" robijao na Golom otoku. No, stihovi "Pakla nade" tematiziraju sve zatvore kroz koje je prošao, od talijanskog i ustaškog do onog na Golom otoku.

    Knjiga je 2003. godine objavljena u Salermu, na italijanskom jeziku, u izdavačkoj "Kući poezije", a sa predgovorom Predraga Matvejevića. Predstavljanju knjige u deset talijanskih gradova prisustvovao je i Ante Zemljar.

    Nekoliko mjeseci kasnije Zemljar se teško razbolio. Budući da je želio da se "Pakao nade" pojavi i u Hrvatskoj (ranija su izdanja odavno rasprodata), Stipe Šuvar je neposredno prije svoje, a uskoro i Zemljarove smrti, knigu objavio u "Razlogu".

     Knjiga "Pakao nade" tiskana je po autorovoj zamisli na (žutom) natron-papiru (zbog sličnosti sa golootočkim vrećama cementa), a sadrži i niz ilustracija Alfreda Pala, Ante Lukatelija i Nida Ercega.

   Knjiga se može kupiti po cijeni od 100 kuna.
                   

Ante Zemljar:

Pakao nade