Ivo Perišin:

Hrvatska u svjetskom vrtlogu

Akademik Ivo Perišin u podnaslovu svoje knjige „Hrvatska u svjetskom vrtlogu“ ističe da je ona „traktat o tome kako Hrvatsku, jedan od iveraka na uzburkanom globusu, izvući iz vrtloga svjetskih gospodarskih i političkih prilika i pokrenuti njezin snažan gospodarski uzlet“. Analizira zbog čega je došlo do opadanja privredne aktivnosti, drastičnog smanjenja proizvodnje, porasta nezaposlenosti, prezaduživanja, potrošnje iznad mogućnosti…Razotkriva pozadinu raznih „spasonosnih poteza“ prosperitetnih zemalja koje Hrvatskoj služe kao uzor, koje ona nekritički kopira, najčešće i ne znajući što se iza tih poteza krije. Razvoj hrvatskog gospodarstva u prethodnim razdobljima razmatra kroz razvoj bankarskog sustava. Posebno u tom smislu analizira razdoblje od početka devedesetih godina i osamostaljenja. S puno ironije piše o „slavnom“ vremenu „naše tranzicije“ koja je iza sebe ostavila „ogromno smetlište“ i pristupu razvojnoj strategiji kao „genijalnoj ideji gradnje kuće od krova“. Svoje viđenje stanja u hrvatskom gospodarstvu sažima u naslovu: „Nalik smo prestrašenoj ptici koja udara u prozirno staklo“. No, ne ostaje samo na oštroj kritici stanja, već ističe velike razvojne mogućnosti i perspektive Hrvatske i u tom smislu daje prijedloge – kako to ostvariti.

Knjiga sadrži: uvod i sedam poglavlja: Planet zemlja – užarena kugla; O našoj malenkosti kao zemlji koja nam je posebno dragocjena; „Slavno“ vrijeme naše tranzicije i naš pristup razvojnoj strategiji; Diskretna struktura financijskih fenomena; Je li na pomolu neka nova strategija; Surevnjivost i nezasitna proždrljivost – osobnosti modernog barbarstva; Završne napomene.

Podaci o autoru: Ivo Perišin rođen je 1925. godine u Kaštel Kambelovcu kod Splita. Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu, bio profesor na Visokoj privrednoj školi i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Kao stipendist UNESCO-a proučavao je monetarnu politiku u više zapadnih zemalja. Izvanrednim članom JAZU (kasnije HAZU) postao je 1977. godine, a redovnim članom 1990.

Napisao je 29 knjiga i objavio 159. znanstvenih radova.

Obavljao je i niz odgovornih državnih funkcija, među ostalim je bio generalni direktor Narodne banke Jugoslavije – centrale za Hrvatsku, guverner Narodne banke Jugoslavije, Predsjednik Izvršnog vijeća Sabora i predsjednik Sabora SRH.  

Knjiga „Hrvatska u svjetskom vrtlogu“ ima 188 strana, format 21x14, meki uvez, a može se kupiti po cijeni od 100 kuna.