Josip Sruk:

Zašto nisam vjernik

Knjigu umirovljenog sveučilišnog profesora Josipa Sruka  Zašto nisam vjernik  (s podnaslovom  Eseji o vjerovanju, djelovanju i budućnosti religije), pisac predgovora prof.dr.sc. Lino Veljak ocjenjuje višestruko korisnom. Knjigom koja će ateistima i agnosticima poslužiti za dokazivanje opravdanosti odbacivanja vjerovanja u transcendenciju, kao i odbijanja pripadanja nekoj organiziranoj ili neformalnoj vjerskoj zajednici, a vjernicima za suočavanje s temeljima i utemeljenošću njihovih vjerovanja. Smatra da se „važnost pojavljivanja jedne ovakve knjige očituje i u društveno-duhovnom kontekstu našega vremena“. Naime, „i u Hrvatskoj je, slično kao u zemljama Središnje i Istočne Europe, na djelu proces retradicionalizacije, koji je obilježen i stanovitim elementima (re)klerikalizacije države i društva“.   

Autor napominje da ovu knjigu nije zamislio kao znanstveni rad već da je nastojao da na popularan, uvjerljiv i argumentiran način objasni razloge svoje nereligioznosti „koja se temelji na općepoznatim i nespornim činjenicama: provjerljivim dokazima koji su rezultat brojnih empirijskih i znanstvenih istraživanja; egzaktnim statističkim podacima; citatima iz Biblije i Kurana; navodima brojnih teologa i crkvenih dostojanstvenika, kao i drugih relevantnih autora znanstvenika“. Pojašnjava da, za razliku od vjernika „čiji su razlozi za religioznost neuvjerljivi, ateisti imaju vrlo opipljive, činjenicno i racionalno utemeljene razloge za nevjerovanje. Dok su religije, koje su kao organizirano i institucionalizirano praznovjerje, s vjerovanjem u neprovjerljivo i nedokazivo, nadnaravno, iracionalno, utemeljene na mitovima, legendama, zamišljenim božanstvima i vjeri u vječni život, ateisti nemaju teškoća na smislen, uvjerljiv i racionalan način objasniti svoju nereligioznost…“  

Knjiga sadrži trideset tekstova (eseja). Evo nekih naslova: Opće napomene o religiji; Proturječnosti religije; Što znači pripadnost nekoj vjeroispovijesti; Vjera, znanje, vjera i slijepo vjerovanje; Čuda; Religija i moral; Religija i država; Crkva i njezini promašaji; Religija u službi ropstva, rasizma, imperijalizma i fašizma; Crkva i politika u Hrvatskoj; Bog i postojanje zla; Religija i djeca; Religija i znanost; Evolucija; Religioznost u Hrvatskoj; Ateizam; Budućnost religije.

Knjiga ima 240 strana, format 140x210, meki uvez.

Korice je oblikovao Borivoj Dovniković Bordo.

Cijena je knjige u knjižarama 150 kn.